2manstyleslogo3

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

hermes

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ     

topsalogoss3

 

Το σχέδιο αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση για την προώθηση της απασχόλησης και θα υλοποιηθεί από την Α.Σ. “ΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ”, η οποία αποτελείται από δεκατρείς φορείς, με Συντονιστή την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Θεσσαλίας και εταίρους το Δήμο Καρδίτσας, το Δήμο Αργιθέας, το Δήμο Μουζακίου, το Δήμο Παλαμά, το Δήμο Σοφάδων, την Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ), το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, το Σύλλογο Γυναικών Παλαμά, το Σύλλογο Γυναικών Σοφάδων, την Πανελλήνια Ένωση Ελληνίδων Τσιγγάνων, την Asset Τεχνολογική και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Θεσσαλίας.

.

Στόχος - παραγόμενο αποτέλεσμα της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η εργασιακή ένταξη των ανέργων με την προώθησή τους στην απασχολησιμότητα και την επιχειρηματικότητα. Συγκεκριμένα, οι δράσεις που έχουν σχεδιαστεί αποσκοπούν στην προώθηση της Απασχόλησης των ανέργων νέων και γυναικών με την τοποθέτησή τους σε θέσεις εργασίας και με την Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων και Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

Τα σημαντικότερα προβλήματα της περιοχής παρέμβασης, τα οποία έχουν ενταθεί με την κρίση που μαστίζει τη χώρα, εντοπίζονται στη ραγδαία αύξηση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο του τοπικού πληθυσμού (κυρίως των ηλικιακών ομάδων άνω των 40), την ύπαρξη μεγάλου αριθμού ευπαθών ομάδων, τη γήρανση του πληθυσμού και τα συνεπαγόμενα προβλήματα διαδοχής στον πρωτογενή τομέα (περιορισμένος αριθμός νέων αγροτών), την αδυναμία σύνδεσης της καινοτομίας και της τοπικής επιχειρηματικότητας με τη γεωργία, τον ισχυρό ανταγωνισμό από τα φθηνά εισαγόμενα προϊόντα, την ανεπαρκή τουριστική αξιοποίηση τοπικών πολιτιστικών γεγονότων-εκδηλώσεων (γιορτή κάστανου, γιορτή οίνου και αμπέλου κλπ), την έλλειψη εμπειρίας και τεχνογνωσίας για τουριστική ανάπτυξη των πεδινών τμημάτων της περιοχή, την αδυναμία απορρόφησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού από τον δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα παραγωγής και τη μείωση της επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας λόγω της παρούσας οικονομικής κρίση.

Ωστόσο, η περιοχή παρουσιάζει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και αναπτυξιακές δυνατότητες που εστιάζονται στις μεγάλες εκτάσεις γης υψηλής παραγωγικότητας, το σημαντικό αριθμό παραδοσιακών τοπικών προϊόντων, τα σημαντικά περιθώρια ήπιας τουριστικής ανάπτυξης στις ορεινές περιοχές, τις δυνατότητες ανάπτυξης μορφών εναλλακτικού τουρισμού (ποδήλατο, παρά-πέντε, περιπατητές, αναρρίχηση, αγώνες μοτοσικλετών και αυτοκινήτων), την ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου σε όλους τους Δήμους, τη σημαντική αύξηση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις νεότερες ηλικιακές ομάδες των δημοτών, τη συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα για την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων, τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε δίκτυα ομοειδών επιχειρήσεων (clusters) και το σχεδιασμό και πολιτική βούληση των Δήμων για την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας σε τομείς όπως η κοινωνική επιχειρηματικότητα και ο πρωτογενής τομέας (Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στους πέντε Δήμους της περιοχής παρέμβασης).

Η παρέμβαση θα εστιαστεί σε οικονομικούς κλάδους που θα ωφελήσουν άμεσα την τοπική οικονομία και την ευημερία της περιοχής, οι οποίοι είναι κυρίως ο πρωτογενής τομέας (αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών κοινών συμφερόντων, τυποποίηση και πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων, παραδοσιακά επαγγέλματα, κλπ) και ο τριτογενής τομέας (αγροτουρισμός, εμπόριο, πράσινα επαγγέλματα, κλπ).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τι ειναι οι Κοινωνικες Συνεταιριστικες Επιχειρησεις

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα.

Η σύσταση και η λειτουργία τους ορίζεται βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (216/Α)για την «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»,

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση είναι η επιχείρηση εκείνη, η οποία διοικείται ισότιμα από τα μέλη της και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον.

Επιτυχημένα παραδείγματα Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο καταδεικνύουν ότι προσφέρουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να εργάζονται μαζί και να συστήνουν βιώσιμες επιχειρήσεις, οι οποίες δημιουργούν θέσεις εργασίας και προάγουν την ευημερία της κοινωνίας.

Κατηγοριες Κοιν.Σ.Επ.

Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

α) «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης», οι οποίες αφορούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού δηλαδή τις ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς. Σε αυτές ανήκουν άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές), εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, οροθετικοί, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες.
Ποσοστό 40% κατ' ελάχιστον των εργαζομένων στις Επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού.

β) «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας», οι οποίες αφορούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις.

γ) «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού», οι οποίες αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Logo Watermark

salonart logo1 test

12177859 10203659537728949 935231867 n

LogoPr4You